Godziny otwarcia
10:00 - 14:00

Twój towar znajduje się na morzu zatem nadszedł czas, by skompletować dokumenty do odprawy celnej. 

 Będziemy potrzebowali następujące dokumenty:

1. Upoważnienie do odprawy (wzór znajdziesz w zakładce dokumenty), potrzebujemy ten druk w dwóch oryginalnych egzemplarzach. Dokument musi być podpisany czytelnie przez osobę do tego upoważnioną w dokumentach firmy,
2. Kopie dokumentów firmy: nip, regon, KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
3. Numer EORI,
4. Fakturę handlową (commercial invoice) wraz z podaniem polskiej nazwy towaru. Na fakturze powinny znajdować się takie informacje jak: nadawca, odbiorca, nazwa towaru, warunki dostawy, kraj pochodzenia, waluta oraz cena.
5. Bill of lading, jeśli posiadacie oryginały, będziemy potrzebowali 3 oryginalne egzemplarze, każdy z nich trzeba podpieczętować i podpisać na odwrocie,
6. Specyfikacja towaru (packing list), gdzie powinny znajdować się takie informacje jak: waga brutto/netto, ilość i rodzaj opakowania,
7. Świadectwo pochodzenia - Certificate of Origin (fakultatywnie), jeśli sprowadzany towar nie podlega preferencjom taryfowym, wystarczy, że na fakturze znajdzie się zapis o kraju pochodzenia.

Powyższe dokumenty to podstawowe informacje, które są potrzebne by dopuścić towar do obrotu. Pamiętaj, że w zależności od specyfiki importowanych towarów być może będziemy potrzebowali dodatkowych dokumentów, które są wymagane przez organy celne. Mogą to być:
1. MSDS - material safety data sheet (karta charakterystyki),
2. Certificate of Analysis,
3. Certificate of Conformity,
4. Świadectwo zdrowia,
5. Oświadczenia o azbeście, gazach cieplarnianych, skórach kotów i psów, towarach podwójnego zastosowania itp.
6. Inne, w zależności od przepisów prawa.