Skip to main content
Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

Mienie przesiedleńcze

 Mienie przesiedleńcze możemy zdefiniować jako rzeczy osobiste, które są przeznaczone na własny użytek bądź służą do zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego. Rzeczy muszą być własnością osoby zainteresowanej, czyli osoby przesiedlającej się.

Do mienia przesiedleńczego zaliczają się takie towary jak:
- majątek ruchomy gospodarstwa domowego. Mogą to być m.in.: rzeczy osobiste, wyposażenie domu, sprzęt ogrodniczy.
- prywatne pojazdy. Mogą to być m.in.: samochody osobowe, motocykle, quady, rowery, łodzie.

 

Odprawa celna – mienie przesiedleńcze

Dzięki odprawie celnej na mienie przesiedleńcze importowane przez Państwa towary zostają zwolnione z należności celno-podatkowych, czyli z cła, akcyzy oraz VATu. By tak się stało muszą zostać spełnione odpowiednie warunki:
- osoba przesiedlająca się przebywała (mieszkała) poza terytorium Wspólnoty nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem zakończenia pobytu poza terytorium Wspólnoty,
- rzeczy importowane były użytkowane przez przez Państwa przez minimum 6 miesięcy przed dniem zakończenia pobytu poza terytorium Wspólnoty,
- rzeczy importowane służyły Państwu do życia w kraju poza-wspólnotowym i będą służyć w tym samym celu w Polsce,
- rzeczy importowane po odprawie celnej jako mienie przesiedleńcze nie mogą zostać oddane, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione komuś odpłatnie bądź nieodpłatnie bez wcześniejszego poinformowania o tym organu celnego.

 

Jak udowodnić przed organami celnymi swój pobyt w kraju trzecim oraz użytkowanie pojazdów?

Osoba przesiedlająca się musi udowodnić przed organem celnym nieprzerwany, minimum 12-miesięczny pobyt poza obszarem Wspólnoty. Można zrobić to przedstawiając dokumenty pobytowe z kraju trzeciego, którymi są: m.in. comiesięczne rachunki za media (prąd, gaz, woda, wywóz śmieci, internet, telefon itp.), wyciągi z konta bankowego, umowa o pracę.
Osoba przesiedlająca się musi udowodnić przed organem celnym wymagany, 6-miesięczny okres użytkowania pojazdu bądź pojazdów. Można zrobić to przedstawiając dokumenty potwierdzające użytkowanie pojazdów, którymi są:
- Certificate of Title bądź inny akt własności pojazdu właściwy dla danego kraju trzeciego. Dokument musi być wystawiony na osobę przesiedlającą się,
- dowód rejestracyjny pojazdu – musi być wystawiony na osobę przesiedlającą się przez właściwy organ oraz musi być ważny co najmniej 6 miesięcy przed datą, w której osoba zainteresowana przestała zamieszkiwać w państwie trzecim, który opuściła,
- ubezpieczenie pojazdu – musi być wystawione na osobę przesiedlającą się przez ubezpieczyciela oraz musi być ważne co najmniej 6 miesięcy przed datą, w której osoba zainteresowana przestała zamieszkiwać w państwie trzecim, który opuściła,
- fakturę zakupu pojazdu, która jest dodatkowym dokumentem potwierdzającym wejście w posiadanie pojazdu.

 

Towary, które nie podlegają pod mienie przesiedleńcze

Powyższy, sześciomiesięczny termin dotyczy również wszystkich innych towarów sprowadzancyh jako mienie przesiedleńcze, dlatego też pod mienie przesiedleńcze nie będą podlegać wszystkie towary szybko zużywalne, jak również towary nowe lub nieużywane (np. części zamienne). Do towarów szybko zużywalnych możemy zaliczyć na przykład: kosmetyki, art. spożywcze – żywność, kawa, herbata, środki czystości, perfumy, lekarstwa, itp.  Zabronione jest sprowadzanie na mienie przesiedleńcze także alkoholu, tytoniu i wyrobów tytoniowych, broni, amunicji.

 

Aby odprawa celna na mienie przesiedleńcze stała się dla Państwa przyjemnym procesem zalecamy skontaktowanie się z nami przed wysyłką towarów. Dołożymy wszelkich starań, by wszystko obyło się bez przeszkód oraz udzielimy Państwu niezbędnych informacji.